امیریه – منیریه

۱۰ ۶۷۰ ۵۵۰

تجریش - شریعتی

۷۵ ۴۴ ۷۳ ۲۲

پونک – اشرفی

۰۱ ۲۰ ۲۸ ۴۴

آذری – قلعه مرغی

 ۷۵ ۴۵  ۸۶  ۵۵

شمیرانات – نیاوران

۰۹ ۴۴ ۷۳ ۲۲

سعات آباد – شهرک غرب

۱۵ ۳۷ ۳۷ ۸۸

ستارخان – آریاشهر

۰۱ ۲۰ ۲۸ ۴۴

رسالت – مجیدیه

۰۹ ۴۴ ۷۳ ۲۲

نواب – جمهوری

۴۲ ۴۲ ۷۶ ۵۵

نازی آباد – خانی آبادنو

۱۰ ۷۷۰ ۵۵۰

انقلاب – جمالزاده

۴۲ ۴۲ ۷۶ ۵۵

ظفر – میرداماد

۷۵ ۴۴ ۷۳ ۲۲

زعفرانیه - ولنجک

۰۹ ۴۴ ۷۳ ۲۲

قزوین - فلاح

۴۲ ۴۲ ۷۶ ۵۵

الهیه - جردن

75 44 73 22

هفت تیر - کریمخان

۱۵ ۳۷ ۳۷ ۸۸

آزادی - جیحون

۷۵ ۴۵ ۸۶ ۵۵

فردوس - کاشانی

01 20 28 44

یوسف آباد - امیرآباد

۱۵ ۳۷ ۳۷ ۸۸

تماس با ما

سوالی دارید ؟